2009 Q3
   
  2008 Q4
   
  2008 Q2
  
  2007 Q2
  
  2007 Q1
  
  2006 Q3
  
  2005 Q4
  
  2005 Q2
  
  2004 Q1
  
  2003 Q2
  
  2003 Q1
  
   
 


 

Click here for current newsletter:

2010 Q1

   
 
 
Buxbaum Group, Appraisals, Appraisers, Asset Appraisal, Asset Recovery, Inventory Appraisals, Wholesale Inventory Appraisals, Retail Inventory Appraisals, Liquidations, Liquidators, Going Out of Business Sales, Special Event Sales, Turnaround Management, Paul Buxbaum, Stevan Buxbaum, Scott Rusczyk, Jim Siebersma, Chris York, John Marcos, Arnold Rubenstein, David Buxbaum, Steve Buxbaum, buxbaumgroup.com, buxtrade.com, buxbaumjewelry.com, buxbaum.com